Analitik Düşünme

Analitik Düşünme

 Analitik düşünme nedir?

 

  Küçük yaşlarda başlanması gereken düşünme tekniği ile sorunları küçük parçalar halinde çözmeye odaklanılır.


  Hem yetişkinler hem de çocuklar için hayatın her konusunda oldukça önemli bir husus olan analitik düşünme pek fazlaca bireyin kavrayarak davranış haline getirme istediği bir düşünme biçimidir. Bu düşünce şekli yardımıyla bir konunun çözümlenebilmesi için tümden gelim yöntemi benimsenir. Konu alt dallara ayırarak tek tek değerlendirerek sonuca kolayca ulaşılır. Bu sayede en kompleks problemler bile ergonomik bir şekilde çözümlenerek en doğru netice elde edilmektedir. Analitik düşünme eğitim sistemine ne olursa olsun dahil edilmesi gereken bir unsurdur.

 

 

  Analitik düşünme becerisi kazandırılan çocuklar okul derslerinde öğrenme aşamalarını daha kolay gerçekleştirebilir. Böylece eğitim hayatları boyunca başarılıdırlar. Analitik becerileri gelişen kişiler araştırmaya ve sorgulamaya daha yatkındır. Genel kabul gören bilgileri dahi inceleyerek sorgulayabilirler. Bu sayede bilginin farklı şartlar altında değişkenlik gösterebileceğini fark ederek içinde bulundukları koşullara en uygun kararları verebilirler.
Bilgilerin doğruluğunu tespit ederken analitik düşünme yöntemini kullanırlar. Bu sayede düşünceyi oluşturan soyut kavramları doğru bir şekilde yorumlayabilirler. Karşılaşılan problemlerin çözüm yollarını doğru bir şekilde belirleyebilirler. Probleme neden olan süreci, bu süreçlerin ortaya çıkardığı sonuçları analiz edebilirler. Analitik düşünme becerisine sahip olmak kişileri kariyerlerinde de ön plana çıkarmaktadır. İş süreçlerinin eleştirel ve çözüm odaklı bir düşünme yapısını gerektirmesi nedeniyle analitik beceriler önemlidir.

   

   Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin üniversiteye düşünme becerileri bakımından hazır gelmemelerinin belirgin sebeplerinden birisi sınav sistemi ve sınav sisteminin analitik düşünme becerilerin geliştirilmesini nasıl etkilediği olmuştur. Yapılan yorumlar üniversite sınavının öğrenciler üzerinde iki boyutta sınırlayıcı etkisi olduğuna işaret etmektedir. Öğrenciler genel olarak çoktan seçmeli sisteme, üniversite sınavına yönelik çalışmalar yaptıkları için üniversiteye geldiklerinde analitik düşünme becerilerini etkili kullanamayacak düzeyde bulunmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerin bu durumu üniversitede aldıkları eğitim ile bu becerilerini istenilen düzeyde geliştirmelerini de sınırlamaktadır;

   Öğretim elemanları da benzer bir şekilde öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin yetersizliğine ilişkin yorumlarında birinci sınıfların üniversite sınavı yüzünden ezbere alışmış, üst düzey düşünme becerilerini kullanmakta zorlanan ve düşünmeye istekli olmayan öğrencilerden oluştuğunu ve öğrencilerin temel becerileri kullanmakta bile sıkıntı çektiklerini dile getirmişlerdir. Bu durum öğrencilerin üniversitede bu becerilere yönelik yapılan çalışmalarda zorluk çekmelerine sebep olmaktadır.

Bize Ulaşın