Koçluk Çalışma Alanlarımız

Koçluk Çalışma Alanlarımız

Her yıl dönem sonlarında eğitimciler öğrencilere dersleri tekrar etmelerini, eksik oldukları konuları kapatmaları için tatilin bir fırsat olduğunu söylerler. Değişen dünya ve sınav sistemiyle beraber, öğrencilere bu yıl farklı olarak “okuduğu bir metni yorumlayabilecek, ana fikir çıkarabilecek, analiz-sentez yapabilecek düzeye gelebilmesi’’ için gerekli çalışmaları yapmalarını öneriyoruz. Neden mi? Çünkü bu özelliğini geliştirebilen öğrencilerin 21.yy.insanı olma yolunda ilerlediği ve sınav başarılarının da otomatik olarak yükseldiği görülmektedir.

  İnsanlar hayatı boyunca çeşitli sınavlara girmektedir. Son yıllarda görüldüğü üzere sınavlarda eskisi gibi ezber bilgiye dayalı sorular yer almamaktadır. Sorular artık;  ”öğrencinin verilen bir metni okuyarak, metnin içeriğini muhakeme edebilmesini ,farklı disiplinler arası bilgisini transfer edebilmesini ve metinden hareketle birden fazla kazanımının ölçülebilmesini sağlayacak nitelikte” çıkmaktadır. Okuduğunu anlama gücü ile öğrencilerin matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, dil ve edebiyat derslerindeki başarıları arasında bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur.  

-Üniversite sınavlarına koçluk destekli hazırlık

-Liselere giriş sınavlarına koçluk destekli hazırlık

-Üniversite öğrencilerine analitik düşünme desteği

Bize Ulaşın