Öğrenci Koçluğu Nedir?

Öğrenci Koçluğu Nedir?

 Bir öğrencinin gelişiminde en büyük engel ezberci öğretim ile başarı yolu aramasıdır. Ezberci öğretim sistemi bu yüzden öğrencilerin; gerçek kimliklerini, yeteneklerini, isteklerini, amaçlarını, hedeflerini tespit etmelerinde ve sosyal kişiliklerini oluşturmalarında, farklı yan çalışmalarla desteklenmesi gerekliliğini doğurur. Motivasyon güçlerini, azimlerini, kendi temsil sistemlerini, çalışma yöntemlerini, özgüvenlerini, becerilerini, dengelerini, performanslarını doğru yönlendirme ve kullanma konusunda kesinlikle aile ile okul dışında başka bir yol arkadaşına ihtiyaçları vardır.

 

 Hedeflerine doğru eylem adımlarıyla gitmek, henüz gelişme döneminde olan bireyler için karmaşık ve zordur. Aile içinde bu danışmanlığın yapılması genellikle; hem tarafsızlık, hem de bilgi açısından yeterli ve doğru değildir. Çoğunlukla çalışan ebeveynlerin zaman sorunları nedeniyle öğrenci; ilgi eksikliği yaşayabilir. Okulda da ağırlık öğretimde olduğu için öğrenci; Bu aşamada çoğunlukla yalnız kalır. Doğru mesleği seçme, doğru yönlenme, motivasyon sağlama, bireysel özelliklerine bağlı ders çalışma teknikleri uygulama ve stratejik bir yol izleme konusunda yalnız kalmaları bunalımlar yaratır çoğunlukla. Doğası gereği zor bir dönemde olduğundan kendi kendisiyle, ailesiyle, çevresiyle uyumsuzluk yaşar. Bu bunalımlar heyecanını yitirmesine sebep olduğundan eğitim süreci içinde gerçek hedefine ulaşmak için yanlış yollar seçebilir, çoğunlukla da gerçek hedefine ulaşamaz. İleriki yaşlar için potansiyel bir mutsuzluğun sebebidir; gerçek hedefine ulaşamamak.

 

 Doğuştan gelen özelliklerinin ve temel aile yapısının üzerine kendi öz kimliğini oluşturma sürecinin en önemli dönemini yaşarken oluşan yalnızlık ve yöntemsizlik; İlerideki hayatında çeşitli krizlerle karşısına çıkacaktır. Pek çok insan, hayatının orta yerlerinde yorulup, yürüdüğü yolun kendisine ait olmadığını düşünmeye başlar. Bir arkadaşı, bir yakını, öğretmeni, dostu ya da eşi olarak karşısına çıkan birileriyle, bir enerji ve motivasyon kazanıp gerçek yolunu geç de olsa bulma şansı yakalayabilir bazen. Fakat bu, tamamen rastlantısal bir durumdur. Herkes bu şansa sahip olmayabilir. Yeni oluşumu eğitimli danışmanla profesyonelce yapanlar daha doğru yöntemlerle fazla yara almadan ve başarıyla gerçekleştirirler. Öğrenci Koçluğu, öğrencinin gerçek kendini tanımasını sağlayıp, analitik düşünme teknikleri, hedef belirleme teknikleri, okuma teknikleri ve başka diğer tespit ve uygulama teknikleriyle, öğrencinin öğretime uyumlanmasını ve yolunu en baştan doğru yürümesini sağlar.

Bize Ulaşın